> Naslovnica > Hidrologija
Dnevno hidrološko izvješće 20.6.2014
RIJEKA
STANICA
TEND
VODOSTAJ (cm)
DNEVNA TENDENCIJA (cm)
PROTOK (m3/s)
TEMP. VODE (C)
DUNAV
Batina
148
-24
1998
...
Dalj
375
-24
2670
...
Vukovar
196
-20
2755
21,7
Ilok
222
-22
2829
...
DRAVA
Botovo
111
-39
445
16,8
Terezino Polje
-169
17
610
19
Donji Miholjac
91
-34
591
19,5
Osijek
45
-37
...
...
MURA
Mursko Središće
188
-12
147
...
SAVA
Jesenice
-181
-2
96,7
...
Zagreb
-244
-4
128
...
Crnac
-95
-4
...
...
Jasenovac
119
-13
453
...
Mačkovac
280
2
552
...
Davor
293
13
672
...
Slavonski Brod
141
7
683
22
Slavonski Šamac
-8
31
...
...
Županja
215
29
884
...
SUTLA
Zelenjak
48
-1
0,86
...
KRAPINA
Kupljenovo
38
-1
1,2
...
KUPA
Kamanje
...
...
...
...
Karlovac
-59
-2
...
...
Jamnička Kiselica
76
0
62
...
UNA
Kostajnica
110
7
198
...
NERETVA
Metković
76
-14
...
13,3

>> Legenda

SIMBOL  
opadanje
porast
stagnacija
100 Pripremno stanje
200 Redovna obrana
300 Izvanredna obrana
400 Izvanredno stanje


- Opis mjerenja i način izvođenja

Protok predstavlja volumen vode koja protiče kroz neku proticajnu površinu u jedinici vremena. U hidrometriji se protok najčešće iskazuje u kubnim metrima u sekundi (m3/s) ili u litrama u sekundi (l/s). Protok je izvedena veličina koja se, kao takva, najčešće određuje posredno – mjerenjem brzine strujanja vode i površine proticajnog presjeka. Za mjerenje brzine strujanja vode rabe se pritom različite vrste instrumenata – od klasičnih hidrometrijskih krila do sofisticiranih ultrazvučnih i elektromagnetskih uređaja. Površina proticajnog profila određuje se geodetskim i batimetrijskim snimanjem konfiguracije terena.

Vodostaj površinskih voda označava razinu vode u vodotoku, jezeru, moru ili akumulaciji i mjeri se u metrima (m) ili centimetrima (cm). Na nekom uređenom mjernom mjestu za mjerenje vodostaja (vodokazna hidrološka postaja) vodostaj se mjeri u odnosu na neku referentnu visinsku točku ("kotu nule") za koju je prethodno geodetski određena nadmorska visina. Za neposredno očitavanje vodostaja rabe se vodokazne letve postavljene na način da se na njima očitava vodostaj relativno u odnosu na kotu nule. Na isti način vodostaji se mogu i trajno registrirati (zapisivati) uporabom analognih ili digitalnih instrumenata za mjerenje vodostaja.

Razina podzemne vode mjeri se u metrima (m) ili centimetrima (cm) i predstavlja udaljenost od neke fiksne visinske točke ("kote nula") do dubine na kojoj su sve šupljine u tlu potpuno zasićene vodom (do vodnog lica podzemnih voda). Za fiksnu visinsku točku geodetski se treba odrediti nadmorska visina. Mjerenje razine podzemne vode provodi se u piezometarskim mjernim zdencima. Razina podzemnih voda može se mjeriti u unaprijed određenim terminima ili trajno registrirati (zapisivati) uporabom analognih ili digitalnih instrumenata za mjerenje razine podzemnih voda.


vodomjerna letva