> Naslovnica > Aktualni podaci
Visine snijega u Hrvatskoj 20.02.2018 u 07 h

 Postaja Ukupno [cm] Novi [cm]
 Bednja 14 3
 Beli Manastir 3 3
 RC Bilogora 14 7
 Bjelovar 2 2
 Brestovac 2 2
 Crni Lug-NP Risnjak 79 3
 Daruvar 5 5
 Delnice 94 -
 Đakovo 10 10
 RC Gorice (kod Nove Gradiške) 14 14
 Gospić 46 8
 RC Gradište (kod Županje) 7 7
 Hrvatska Kostajnica 32 10
 Karlovac 11 2
 Knin 5 5
 Kopački rit 2 2
 Koprivnica 3 2
 Krapina 1 1
 Križevci 3 3
 Kutina 4 4
 Kutjevo 6 6
 Lipik 9 9
 Ogulin 61 5
 RC Osijek-Čepin 4 4
 Osijek-aerodrom 4 4
 Otočac 42 8
 Parg-Čabar 26 2
 NP Plitvička jezera 79 9
 Požega 10 -
 RC Puntijarka 81 3
 Sisak 3 3
 Slatina 7 7
 Slavonski Brod 8 8
 Slunj 52 3
 Varaždin 10 4
 Vinkovci 4 -
 Virovitica 7 -
 Vukovar 3 3
 Zagreb-aerodrom 1 1
 Zavižan 203 -


Aktualni podaci

RadiosondažePojava munja

Web kamere

Važniji datumi

Karte postaja