> Naslovnica > Aktualni podaci
Radiosondažna postaja Zadar-Zemunik

Geografska širina 44° 06' N
Geografska duljina 15° 21' E
Nadmorska visina 79 m


Temperatura zraka

Temperatura zraka u pravilu opada s visinom oko 0.65 °C na 100 metara. Međutim u nekim vremenskim situacijama temperatura zraka u dijelu atmosfere ostaje približno konstantna. Takvi slojevi atmosfere nazivaju se IZOTERMNIM, a sama pojava naziva se TEMPERATURNA IZOTERMIJA. Katkad međutim temperatura zraka raste s visinom. Takva pojava se naziva TEMPERATURNA INVERZIJA.
 

Temperatura rosišta

Temperatura rosišta je ona temperatura na kojoj zrak postaje zasićen vodenom parom, tj. temperatura na kojoj počinje kondenzacija vodene pare. Ako je razlika između temperature zraka i temperature rosišta velika onda je zrak relativno suh i suprotno, ako je razlika mala onda je zrak relativno vlažan. Prema tome ako su krivulje temperatura na grafičkom prikazu bliske to je pokazatelj da u tom dijelu atmosferu postoje uvjeti za stvaranje oblaka i oborina.
 

Tumačenje simbola za vjetar

Dulja crta označava smjer iz kojeg vjetar puše. Kraće crte označavaju brzine vjetra, svaka po 5 m/s (dulje) i 2.5 m/s dvostruko kraća, a oblik trokutića označava brzinu vjetra od 25 m/s.

Aktualni podaci

RadiosondažePojava munja

Web kamere

Važniji datumi

Karte postaja